Αγ. Νικόλαος

Η εκκλησια του Αγ. Νικολάου

Σ

το βορειοανατολικό άκρο του κάστρου της Ακρόπολης βρίσκεται ο πανέμορφος βυζαντινός ναός του Αγ. Νικολάου, με σταυροειδή ρυθμό και εξωτερικό νάρθηκα μεγαλύτερο από το κύριο κτίριο, που αναστηλώθηκε και ανανεώθηκε το 1937. Μέχρι το 1926 διατηρούταν στο εσωτερικό του ναού αρκετά λείψανα τοιχογραφιών και λείψανα κοσμημάτων με τη συνήθη τεχνοτροπία και θέματα της εποχης των Παλαιολόγων.

Οι ορθογωνικοί τρούλοι του είναι διακοσμημένοι με τούβλα. Είναι μία από τις λίγες εκκλησίες με 2 επίπεδα. Στην ανατολική πλευρά της εκκλησίας κάτω από το δίλοβο παράθυρο της αψίδας βρίσκεται η είσοδος κρύπτης, στην οποία κατεβαίνει κανείς με μικρή σκάλα. Η κρύπτη αυτή είχε κοιμητηριακό χαρακτήρα, ήταν δηλαδή ο τόπος ταφής των στρατιωτών της φρουράς του κάστρου, που φονεύονταν ή πέθαιναν μέσα σε αυτό από ασθένεια ή κάποια άλλη αιτία. Τον κοιμητηριακό χαρακτήρα της κρύπτης επιβεβαιώνουν τα λίγα λείψανα τάφων και ανθρωπίνων οστών που βρέθηκαν μέσα σ'αυτήν.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις Πρακτικού του 1339-1342 μ.Χ. αλλά και της μορφής τοιχοδομίας του ναού, συμπεραίνεται ότι ο ναός του Αγ. Νικολάου χτίσθηκε πριν από τη Σερβική κατοχή και συγκεκριμένα κατα το πρώτο μισό του 14ου αιώνα (εποχή Παλαιολόγου).Η σελίδα αυτή συντηρείται από τον Ηπειρώτη Παναγιώτη (panos@stern.nyu.edu) .